הערכות שווי

הנך נדרש להעריך נכס מקרקעין ?? פנה אלינו כמומחים בהערכת כל סוגי הנכסים, לרבות הערכת שווי דירה, בית צמוד קרקע, מסחרי ומשרדים וכו'
מחפשים שמאים מקרקעין ? – משרדנו כולל שמאים מקרקעין המבצעים חוות דעת שמאיות בכל הארץ.
שווי נכס – הננו מעריכים שווי נכס לכל מטרה.
שווי דירה – משרדינו מתמחה הערכת שווי דירה, בית קרקע, משרד, חנות, קרקע ריקה וכל סוג אחר של מקרקעין.
הערכת מחיר דירה ו- הערכת שווי משק חקלאי — משרדינו מבצע הערכת מחיר דירה, הערכת בית קרקע, הערכת מסחר/משרד, הערכת משק חקלאי או כל נכס מקרקעין אחר.

משרדינו עוסק בהערכות שווי לכל נכסי המקרקעין ולכל מטרה – לרבות הערכת שווי דירה, הערכת שווי בית צמוד קרקע, הערכת שווי חנות, הערכת שווי משרד, הערכת שווי מבנה תעשייה, הערכת שווי מבנה מסחרי וכו'.
הערכת שווי פגיעה וירידת ערך כתוצאה מפגיעה תכנונית לפי סעיף 197 – הערכת הפגיעה במקרקעין כתוצאה מאישורן של תכניות שונות שאושרו ע"י גופים שונים.
הערכת שווי לצורך היטלי השבחה – הערכת נכס מקרקעין לצורך שווי הנכס במצב חדש ובמצב קודם לכל אישורה של תכנית משביחה
תמ"א 38 – הערכות שווי של הדירות במצב קיים לעומת שווי הדירות המתקבלות על ידי היזם/הקבלן, ניקוד דירות של הדיירים לבחירת דירות חדשות בפרויקט חדש שייבנה עפ"י עקרונות תמ"א 38.
IFRS הערכת שווי הוגן לבורסה – הערכת כל סוגי המקרקעין לצורך הכללתם בדוחות הכספיים לפי התקן החשבונאי הבינלאומי
תכנון ובניה – הערכות שווי לכפל שווי – סעיפים 204 – 219, התנגדות לתכניות ולהיתרי בניה וייצוג בפני וועדות מקומיות וועדות ערר
הערכת שווי לצורך חלוקת ירושות ו/או צוואות – הערכת כל סוגי הנכסים לצורך חלוקתם באופן אובייקטיבי עפ"י הצוואה ו/או הירושה
הערכת שווי למשקים חקלאיים, נחלות.
הערכות נכסים לבנקים – הערכת כל סוגי הנכסים לצורך אשראי בנקאי או הלוואה.
חוות דעת לבתי משפט – הערכת חוות דעת מומחה לבית משפט, לרבות הערכות שווי נכסי מקרקעין, ירידות ערך, ליקויי בניה, חלוקה בין שותפים, יורשים, חלוקת רכוש משותף, רכוש משותף וכל נושא משפטי שמסמיך אותי בית משפט
אומדן דמי שימוש ודמי שכירות ראויים
הערכות מקרקעין לצורך הוצאה לפועל וכינוס נכסים,
הערכת נזקי בניה והשפעתם על ירידת ערך המקרקעין
הערכת שווי לצורך חישוב דיירות מוגנת / דייר מוגן – לרבות שווי דמי מפתח ודמי פינוי
הערכת שווי לצורך קביעת ירידת ערך בגין אנטנות סלולאריות
הערכת שווי לצורך פיצויי הפקעה
הערכת מקרקעין לצורך חלוקה ורישום של נכסי מקרקעין
עריכת שווי לנכסים מיוחדים כגון תחנות דלק

לפרטים נוספים: טלפון: 072-395-2236 פקס: 15337399992 דוא"ל: office@yaron-neheman.co.il
שלחו לנו הודעה ונשוב אליכם בהקדם:

  לפרטים נוספים:
  טלפון: 072-395-2236
  פקס: 15337399992
  דוא"ל: office@yaron-neheman.co.il

  שלחו לנו הודעה ונשוב אליכם:

   התקשרו כעת